CASA CORPULUI DIDACTIC ARGES
English version
Despre noi Echipa noastra Multimedia Contact
PROIECTE DE COOPERARE INTERNATIONALA
ACTIVITATI dE FORMARE CONTINUA
Programe acreditate CNFP
Programe avizate
CENTRE DE DOCUMENTARE SI INFORMARE
   MISIUNEA
Casa Corpului Didactic are misiunea de a promova inovatia si miscarea pentru reforma, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personala si profesionala a personalului din invatamantul preuniversitar.
  Scopul
Principalul obiectiv al Casei Corpului Didactic Arges il reprezinta organizarea activitatilor de formare continua si a activitatilor cu caracter stiintific, metodic si cultural pentru personalul din invatamantul preuniversitar.
   FUNCTIILE CASEI CORPULUI DIDACTIC
  organizator de programe de formare continua pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar
centru de resurse, inovatie si expertiza in formarea continua a personalului didactic si a managerilor educationali;
centru de informare-documentare si consultanta pentru personalul din invatamantul preuniversitar;
centru de initieri si de organizare de activitati stiintifice, metodice si culturale;
editare si difuzare de carte si publicatii;
consiliere in managementul proceselor de dezvoltare personala si organizationala;
centru metodologic pentru bibliotecarii si documentaristii din invatamantul preuniversitar;
marketing educational: analiza nevoilor de formare, definirea produselor si serviciilor oferite (oferta de programe de formare continua), promovarea si furnizarea acestora;
furnizor de programe de formare continua pentru personalul din invatamantul preuniversitar;
banca de date pentru resursele umane cu statut de formator in principalele domenii (curriculum, evaluare, management etc.), inspectori scolari cu formarea continua, consultanti si experti;
Activitati de Biblioteca

PUBLICATII ACTIVITATI