Casa Corpului Didactic Argeş

V

 

Programe de formare continuă - avizate M.E.C.I.

 

1. PROGRAM DE FORMARE A PROFESORILOR METODIŞTI
2. ASPECTE LEGATE DE PERFECŢIONAREA PERIODICĂ ŞI PRIN GRADELE DIDACTICE – ETAPE    PREMERGĂTOARE EXAMENELOR PENTRU GRADELE DIDACTICE
3. EDUCAŢIA PĂRINŢILOR
4. EDUCAŢIA PENTRU VALORI
5. LIMBA ENGLEZĂ – INIŢIERE
6. LIMBA ENGLEZĂ – NIVEL MEDIU
7. PERFECŢIONAREA DEPRINDERILOR DE PREDARE A LIMBII ENGLEZE
8. LE FRANCAIS POUR DEBOUTANTS: FORMATION D’UNE SEMAINE
9. LIMBA FRANCEZĂ – INIŢIERE
10. LIMBA FRANCEZĂ – NIVEL MEDIU
11. LIMBA ITALIANĂ– INIŢIERE
12. LIMBA SPANIOLĂ– INIŢIERE
13. LIMBA GERMANĂ– INIŢIERE
14. INIŢIERE ÎN UTILIZAREA CALCULATORULUI
15. CREAREA DE PAGINI WEB
16. DESIGN WEB
17. UTILIZAREA SOFTULUI EDUCAŢIONAL ÎN PREDARE
18. CALCULATORUL – INSTRUMENT COMPLEMENTAR ÎN PROCESUL DE PREDARE - ÎNVĂŢARE
19. EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE
20. EDUCAŢIA PENTRU MEDIU: PROIECTE DE MEDIU
21. DREPTURILE COPILULUI/ DREPTURILE OMULUI
22. PROTECŢIA MUNCII
23. PROIECTE EUROPENE EDUCAŢIONALE
      EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
24.CDS—DISCIPLINE OPŢIONALE
25. VALORI CULTURALE EUROPENE
26. PROGRAM DE FORMARE A  MENTORILOR DE STAGIATURĂ
27. CONSILIERE ŞI ORIENTARE
28. INTEGRAREA ŞCOLARĂ A COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE (CES)
29. INIŢIERE ÎN BIBLIOTECONOMIE
30. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN CADRUL CDI
31. TEHNICI DE REDACTARE ÎN BIBLIOTECI
32. ARHIVARE
33. EGALITATE DE ŞANSE– INTEGRAREA GRUPURILOR DEZAVANTAJATE
34. MODELARE DATE ŞI PROGRAMARE SQL ORACLE
35. INTRODUCERE ÎN PROGRAMAREA .NET FRAMEWORK
36. MONITOR DE CALITATE
37. EVALUATOR PENTRU EXAMENELE DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR
38. PROGRAM DE FORMARE A LABORANŢILOR
39. EVALUARE INTERNAŢIONALĂ COMPARATI  VĂ: PISA- OECD, TIMSS, IEA- PIRLS,  IEA- CivED